Stretnutie spolupracujúcich riaditeľov škôl. Foto: Eva Pogranová