Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Foto J. Miklovičová