Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Foto: Ladislav Novák