Vernisáž a prehliadka výstavy Pobedim a Prepozitúra Panny Márie