Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru