Výročná schôdza a Fašiangové posedenie JDS, 14. 02.2010. Foto: Vojtech Melicher, I. Pastorek