Zájazd Jednoty dôchodcov – Baťov kanál, Skalica, Šaštín