Hody 2019 Vernisáž výstavy Tvoriví Pobedimčania

Pred hlavným programom Pobedimských hodov 2019 bola dňa 26. septembra 2019 vo svadobke vernisáž výstavy Tvoriví Pobedimčania. Výstava prezentuje tvorivé práce Pobedimčanov v rôznych oblastiach činnosti. V úvode slávnostného otvorenia zaznela vlastná  skladba Martina Směřičku a následne privítala prítomných Vladimíra Žitnanská . Slávnostný príhovor mal starosta obce Mgr.Martin Lednický a po jeho vstupe o vystavených artefaktoch a ich tvorcov oboznámil prítomných Mgr. Ivan Pastorek. Súčasťou vernisáže bolo poďakovanie starostu obce za reprezentovanie Pobedima na Dni kroja a na vyhlásení výsledkov súťaže Dedina roka 2019 v Banskej Bystrici. V súťaži obec Pobedim získala mimoriadne ocenenie. Na záver predviedli žiaci školy členovia folklórneho detského súboru Štvorlístok tanec a spev, ktorými sa prezentovali v Banskej Bystrici.

Foto: Eva Pogranová

.