Hody 2022 – hasičská zbrojnica

Hody 2022 – Deň otvorených dverí na hasičskej zbrojnici

Foto: E. Pogranová