Hody 2022 – výstava na základnej škole

Pobedimske hody 2022-  výstava na základnej škole

Foto: E. Pogranová