Hody 2023 – hasiči príprava na DOD

Foto: Eva Pogranová