Hody 2023 – roľnícky dom – výstava ZŠ s MŠ

Foto: Eva Pogranová