JDS – divadelný večer

Divadelná komédia

Bol večer dňa 10.3.2023. Začalo sa to tým, že 26 členov JDS Pobedim, či 30 účastníkov nastúpilo do autobusu. Cesta nebola ani dlhá, ani krátka a zrazu sme boli  pred Domom umenia v Piešťanoch. Hralo sa divadelné predstavenie od fínskeho autora Bengta Ahlporsa – Divadelná komédia, ktorú režíroval známy slovenský herec Ľubomír Pavlovič. Dej hry odkrýval zákulisie divadla humorným spôsobom. Pri mnohých replikách zaznieval v sále smiech a bola dobrá nálada.  Účinkujúci herci boli na konci hry odmenení dlhotrvajúcim potleskom. Členovia JDS  mali umelecký zážitok a zároveň príjemne strávili piatkový večer.

A.M.