JDS – maľovanie kraslíc

Maľovanie kraslíc

Veľká noc symbolizuje príchod jari k čomu patrí maľované vajíčko a  pekný božtek na líčko. Dňa 18.03.2024 na požiarnej zbrojnici čakali prikryté stoly plastom, rozohriate voskovky, vyfúknuté vajíčka a 13 členiek sa mohlo pustiť hneď do maľovania kraslíc. Najčastejšie sa využívala technika maľovania voskovkami. Čiarka sem, čiarka tam a kraslica bola vymaľovaná. Členka Mária Benková st. zdobila vajíčka náročnejšou technikou lepenia bavlniek. Vajíčka sme vymaľovali, porozprávali sa a strávili príjemné chvíle.

A.M.