JDS – predstavenie SĽUK

Vystúpenie SĽUK-u

Večer 13.03.2024  12 členov našej základnej organizácie navštívilo  predstavenie  folklórneho súboru SĽUK v Dome umenia v Piešťanoch pod názvom „Pašie … príbeh o človeku a zemi“. Súbor SĽUK-u sa predstavil v netradičnom prevedení v deviatich obrazoch príbehu o zajatí, utrpení, ukrižovaní a pochovaní Ježiša Krista a v obrazoch z našej tradičnej ľudovej kultúry.

A.M.