JDS – prvá pomoc prednáška

Prvá pomoc – prednáška

9.5.2023. sa 30 členov ZO JDS Pobedim stretlo v jedálni nového kultúrneho domu na prednáške o poskytovaní prvej pomoci. V úvode zástupkyňa spoločnosti Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti p. Hrabovská predstavila zdravotné služby, ktoré poskytujú a sú určené najmä imobilným a ťažko mobilným pacientom po prepustení z nemocnice, po úraze, operáciách, cievnych mozgových príhodách, chronickým a onkologickým pacientom.

Pútavým spôsobom nám p. Kováčová pripomenula dôležité zásady poskytovania prvej pomoci pri rôznych životných situáciách.  Rozobrala čo robiť pri ohrození života alebo zdravia,  najmä keď ide o to najcennejšie čo máme a to vlastný život. Ukázala nám v praktických ukážkach, ako postupovať pri záchrane života. Ako pacienta resuscitovať, keď nie je pri vedomí, ako  vyzerá stabilizovaná poloha, ako sa používa trojcípa šatka, ako sa zachovať pri popáleninách či pri dusení a zopakovala aj telefónne čísla na záchranné zložky. Prednáška mala uvoľnenú atmosféru. Členovia JDS mali viac otázok, ako správne poskytnúť prvú  pomoc v určitých situáciách, na ktoré prednášajúca odborne odpovedala.  Prednáška bola  hlavne  obohatením vedomostí všetkých zúčastnených. Veríme, že informácie o podaní prvej pomoci nebudeme musieť využiť v praxi. Ak však takáto situácia nastane, treba si zapamätať: „Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna“.

Po prednáške predsedkyňa ZO JDS p. Melicherová poďakovala p. Kováčovej a p. Hrabovskej za plnohodnotnú prednášku.

Ďalej informovala členov o  možnosti využívania novej bezplatnej sociálnej služby Inteligentnej domácej asistentky ( starostlivosť na diaľku) pre obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja.                                                                                                                                                                                                                          A.M.