JDS – seniori čítajú deťom

Seniori čítajú deťom

V mesiaci marec boli členovia JDS Pobedim prizvaní k čitateľskému projektu do Základnej školy s materskou školou Jána Hollého v Pobedime. Projekt školského klubu detí niesol názov „Seniori čítajú deťom“. Na dve piatkové popoludnia sa teda súčasťou školského klubu detí stali aj niektoré členky JDS. 15. marca členky JDS Oľga Klimová a Anna Kollárová deťom priblížili knihu O psíčkovi a mačičke od Josefa Čapka a 22. marca medzi deti zase zavítali členky Ľudmila Pätnická a Anna Lednická, ktoré deťom odprezentovali nemenej známu knihu Danka a Janka od Márie Ďuríčkovej. Seniori svojim čítaním a nadväzujúcimi aktivitami prispeli k hodnotnému a zároveň aj zaujímavému prežitiu dvoch marcových popoludní, za čo si zaslúžili poďakovanie vychovávateliek Mgr. Lenky Klimovej a Evy Virčíkovej, ale najmä samotných detí, ktoré seniorkám na záver spoločného popoludnia odovzdali vlastnoručne vyrobené záložky a kvet z papiera.

L.K.