JDS – spoločné čítanie

Marec  – mesiac knihy

Ste viac moderní vyznávači nových technológií a elektronických kníh, alebo nedáte dopustiť na klasickú vôňu novej knihy, ktorú otvárate s očakávaním, čo Vás na popísaných stránkach čaká?

Tretí mesiac sa dlhé roky spája s knihami a čítaním.  Marec – mesiac knihy si pamätáme už zo školských lavíc. Podpora záujmu o knihy je dnes rovnako dôležitá, ako  v minulosti.  Preto sa 20 členov dňa 15.03.2023 v popoludňajších hodinách stretlo v novoupravenej klubovni JDS Pobedim. Cieľom stretnutia bolo u členov JDS Pobedim a ich rodinných príslušníkov vzbudiť záujem o literatúru a ešte viac ich motivovať k čítaniu. Naša členka  a zároveň obecná  knihovníčka Ľudmila Pätnická priniesla viacero kníh. Na čítanie úryvku z knihy sme vybrali  od Márie Pomajbovej  dielo Postavy bez tieňov. Jednotlivé časti čítali viaceré členky JDS.  Príbehy sa zaoberajú medziľudskými, najmä partnerskými vzťahmi medzi mužom a ženou.

Posedenie sa konalo v príjemnej atmosfére pri dobrých koláčoch a čaji.

A.M.