JDS – Výlet Park miniatúr

Park Miniatúr 6.10.2023.

Dňa 6.10.2023  sme uskutočnili výlet na bicykloch do neďalekej obce Podolie, kde sme navštívili Park miniatúr. Po okružnej ceste okolo Pažitného mlynu a Banátu, kde sme sa zastavili pri koníkoch, sme sa vrátili do Pobedima. Na cestu nám svietilo slniečko a my sme si trocha utužili zdravie a zlepšili kondíciu.

text a foto: Anna Melicherová