JDS – Výročná členská schôdza

Výročná členská schôdza sa konala dňa 10.04.2024 o 16. hod., kde bol zbilancovaný uplynulý rok 2023, predstavil sa plán činnosti na rok 2024 a prerokovali materiály ekonomického rázu. Konanie schôdze prebehlo podľa schváleného programu. Schôdze sa zúčastnilo 68 členov a privítali medzi sebou starostku obce Mgr. Andreu Augustínovú, ktorá ocenila činnosť a angažovanosť seniorskej organizácie a poďakovala za ich činnosť v prospech členov i obce a oboznámila dôchodcov s pripravovanými akciami v  obci. V diskusii bol podaný návrh na zvýšenie príspevku na činnosť základnej organizácie, ktorý nebol schválený a otázky pre starostku o kanalizácii, obecnej kronike,  na ktoré ihneď odpovedala. Po ukončení schôdze nasledovala večera a spoločenské posedenie s kultúrnym programom. Program pripravený členkami JDS obsahoval správy Televízie Pobedim Live, ktoré čítala Elena Žitňanská. Ďalšou scénkou bola návšteva redaktorky u 100 ročnej babičky, v ktorej vystúpili Mária Benková st. a Oľga Klimová. Záverečné vystúpenie bolo prekvapením, keď členky JDS  sa predstavili v scénke „Porada u indiánskeho náčelníka“, kde treba oceniť nielen výkony všetkých „herečiek“ ale aj ich nápadité kostýmy. Vystúpenia členiek boli ocenené potleskom. Posedenie pokračovalo  pri občerstvení, ktoré pripravili šikovné členky a hrou na heligónke nám spríjemnil večer Jozef Sýkora. Príjemné posedenie členov skončilo tesne pred polnocou.