JDS – Vyznamenanie

Október sa nesie v duchu úcty  k starším. Pri tejto príležitosti naše dve členky Ľudmila Pätnická a Anna Lednická si 23.10.2023 prevzali  Vyznamenanie III. Stupňa za dobrovoľnú a nezištnú prácu v prospech starších občanov, za ich ochotu dlhé roky pracovať vo výbore pre základnú organizáciu JDS v Pobedime. Uvedené vyznamenanie im udelila Jednota dôchodcov Slovenska a bolo im odovzdané na stretnutí v Novom Meste nad Váhom pani Darinou Pagáčovou. predsedníčkou okresnej organizácie JDS.

text a foto: Anna Melicherová