Kolaudačné rozhodnutie – trafostanice

Verejná vyhláška – kolaudačné rozhodnutie

Scan 2

Scan