Koledovanie 2023

Pobedimskí koledníci podporili 29. ročník Dobrej noviny

 

Pobedimské deti zapojené do tohtoročného koledovania Dobrej noviny spolu s vdp. farárom Ľubošom Tvrdým, animátorkou Lenkou Klimovou a heligonkárom Jožkom Sýkorom priniesli vianočnú radosť – spevom a vinšom do našich príbytkov na sviatok sv. Štefana 26. 12. 2023. Koledovanie možno považovať za aktivitu, ktorá spolu s vierou nasmerováva naše srdcia k vzácnym skutkom. Jedným z nich je istotne aj obdarovanie vrcholiace v nás práve počas Vianoc.

Dobrodinci podporili finančnými príspevkami zbierku na rozvoj jezuitského tréningového centra sv. Petra Clavera v Rumbeku v Južnom Sudáne, kde sa učia mladí ľudia inštalovať a opravovať slnečné kolektory a vodné pumpy. Uvedené činnosti sú veľmi dôležité pre rozvoj tejto mladej krajiny.

Veľké poďakovanie patrí všetkým rodinám, ktoré finančne podporili budovanie diela solidarity v Južnom Sudáne, dôstojnému pánovi farárovi za požehnanie navštívených príbytkov, ako aj nadšeným koledníkom zvestujúcim tohtoročný zámer Dobrej noviny.

Ján Feranec