JDS – Mikulášske posedenie

Dňa 12.12.2023 sme usporiadali Mikulášsky večierok. Po úvodnej básni, ktorú predniesla Elena Žitňanská. S krátkym príhovorom členov privítala predsedkyňa Anna Melicherová. Ďalej svojim krátkym programom osviežili podujatie vnuci našej členky Márii Benkovej st. Mária a Matej. Zaspievali a zahrali nám Vianočné piesne. Po ich vystúpení medzi nás prišiel Mikuláš, ktorý dôchodcom rozdal malé darčeky. Po dobrej večeri bola voľná zábava. Dobré koláčiky a zákusky napiekli členky našej organizácie, za čo im ďakujeme. Zúčastnilo 65 členov našej organizácie.

text a foto: Anna Melicherová