Národné kultúrne pamiatky – mlyn

Mlyn je zaujímavou stavebnou a technickou pamiatkou. Pôvodný pobedimský mlyn bol zrejme na potoku Dubová v blízkosti tzv hajského mosta. Súčasná budova je postavená v 19. storočí a z pôvodného mlyna sa zachovala kameň s nápisom o oprave mlyna prepoštom Antonom Révayom ako i hrada s ľudskými vlasmi, doklad dávneho mlynárskeho práva.