Nové informácie Úradu verejného zdravia SR

Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR (prevádzky maloobchodu a služieb, hromadné podujatie, nemocnice, väznice)

• S účinnosťou od soboty 26. februára budú prevádzky maloobchodu a služieb i hromadné podujatia fungovať v režime “základ”. Budú dostupné pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich imunitný/očkovací status. Rušia sa režimy OTP, OP a OP+.

Pre časť prevádzok a pre hromadné podujatia budú stále platiť kapacitné obmedzenia. Vo väčšine prípadov sa rušia.

Prevádzky služieb (napr. gastro prevádzky s konzumáciou na mieste, fitness či wellness služby) budú mať obmedzené otváracie hodiny od 5:00 do 24:00; obmedzenie neplatí pre niektoré služby a všetky maloobchodné prevádzky.

S účinnosťou od soboty 26. februára sa rušia vyhlášky, ktoré plošne obmedzovali návštevy na lôžkových oddeleniach nemocníc a návštevy v ústavoch na výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti stanoviť aj prísnejšie opatrenia, než stanovujú celoslovenské vyhlášky.

 

Bližšie informácie – prehľadný sumár  i s odkazmi na nové vyhlášky TU: https://www.uvzsr.sk/docs/info/tb/24022022/TS_vyhlasky_20220224.pdf

 

Vyhláška č.24/2022 k hromadným podujatiahttps://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_24.pdf

Vyhláška č.25/2022 k prevádzkam:        https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_25.pdf