Nové oplotenie školského dvora

Od soboty 26. marca 2022 má Základná škola s materskou školou Jána Hollého nové oplotenie, ktoré nahradilo kovový plot zo začiatku výstavby školy. Na výmene oplotenia sa brigádnicky podieľali rodičia detí materskej a základnej školy. Brigádnikom pomáhala i technika našich hasičov

Oplotenie je estetické a zároveň môže vyniknúť zeleň školského dvora.