Obnovenie vzácnej maľby kostola 02

Ako bolo vo farských oznamoch zverejnené, dňa 14.mája toho roku boli ukončené práce na obnove maľby farského kostola. Práce realizovala firma STAVBAL (Ján Balaj) z Mníchovej Lehoty za 50 910 . Tieto náklady uhradil hlavný sponzor spolu s dvomi menšími sponzormi. Celá farnosť ďakuje sponzorom, maliarom i organizátorom za takýto vzácny dar.

K poďakovaniu sa iste pridáva aj obec Pobedim, keďže renováciou nástenných malieb sa výrazne obohatil interiér národnej kultúrnej pamiatky, kostola sv. Michala archanjela. Poďakovanie určite patrí správcovi farnosti vdp. Ľubošovi Tvrdému a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na vzácnom projekte.

Foto: I. Pastorek