Obnovenie vzácnej maľby kostola 01

V prvej polovici mája 2021 bola ukončená umelecko – remeselná obnova maľby kostola z dielne rožňavského maliara Július Ádáma. Obnovu realizovala firma STAVBAL / Ján Balaj / Mníchovo Hradište. Od začiatku decembra 2020 sa obnovili maľby hlavnej a bočných lodí a to na vysokej umelecko – remeselnej úrovni.

V prvej časti foto dokumentácie prezentujeme pôvodný stav z roku 1935 a súčasný stav na ktorom je zrejmý rozsah a kvalita obnovy maľby. Obsahom druhej, následnej časti, bude súčasný stav po obnove maľby.

Foto. J. Balaj, Ľ. Tvrdý. J. Segeš, I. Pastorek