Odovzdanie výťažku z predaja na fašiangovej akcii

Organizátori fašiangovej charitatívnej zabíjačky odovzdali výťažok z predaja pochutín materskej škole. Dňa 7.4.2022 vo štvrtok prišli do materskej školy v Základnej škole s materskou školou v Pobedime starosta obce Mgr. Martin Lednický, Michal Bartek okresný predseda strany HLAS – sociálna demokracia v Novom Meste nad Váhom a Myjave a Martin Piškula za hasičov. Spoločne odovzdali sumu 250,-€. Nakoľko zabíjačku organizovalo viacero zainteresovaných subjektov, výťažok bol odovzdaný o niečo neskôr oproti informácii v našich novinách Pobedimčan z objektívnych príčin, veľká pracovná zaneprázdnenosť jedného s usporiadateľov, ďalej zatvorený obecný úrad z dôvodu práceneschopnosti atď., problém bol sa spoločne stretnúť v jeden čas a na jednom mieste. Nakoniec sa však stretnutie podarilo a zámer sme úspešne dokončili. Pani riaditeľka Mgr. Jarmila Pastúlová a zástupkyňa pre materskú školu Mgr. Zuzana Krajčíková prevzali z rúk organizátorov poukaz na darovanú sumu 250,-€. Za obdržanú hotovosť sa škola na mieste rozhodla zabezpečiť teplú vodu v materskej škole na dvoch umývadlách. Po dohode oboch strán financie prevzal starosta obce Mgr. Martin Lednický a hneď na druhý deň zabezpečil nákup a následne aj montáž dvoch ohrievačov teplej vody na umývadlá v materskej škole. O elektroinštaláciu sa postaral pán Marek Hajdín a ohrievače namontoval pracovník obecného úradu Peter Hesko, za čo im obom a aj organizátorom veľmi pekne ĎAKUJEME.

Foto: Mgr. Jelka Košútová

Mgr. Martin Lednický