Odovzdanie pieskoviska a hračiek

Odovzdanie pieskoviska a hračiek ako dar  z výťažku Dňa detí