Organový koncert

V nedeľu 19. septembra 2021 v súvislosti s ukončením opravy organa vo farskom kostole sa uskutočnil organový koncert Andreja Harineka. Koncert organizačne zabezpečoval organista Ing. Milan Kyselica. Pred koncertom o histórii organa kostola a jeho opravách oboznámil prítomných poslucháčov správca farnosti Ľuboš Tvrdý. Na slávnostnom koncerte zazneli organové skladby barokových skladateľov, hudobníkov z 19. storočia ako i vlastná skladba umelca Andreja Harineka, ktorý koncertoval v našom chráme pred 18. rokmi z príležitosti výročia rozšírenia kostola.

I.P.

Foto: Eva Pogranová