Oznámenie o prerušení prevádzky stavebného úradu- Spoločného úradu samosprávy Nové Mesto nad Váhom

Spoločný úrad samosprávy so sídlom v Novom Meste nad Váhom (stavebný úrad a podateľňa) oznamuje, že v pondelok 24.6.2024 bude z technických príčin (plánované prerušenie distribúcie elektriny) zatvorený.