Pobedimské hody 2021 – Hodová sv. omša

Duchovnou časťou hodov bola hodová sv. omša, na ktorú viacerí obyvatelia obce  prišli v pobedimských krojoch.

Foto: Eva Pogranová