Pobedimské hody 2021 – Výstava vo Svadobke

Po dvoch rokoch si mohli návštevníci hodov pozrieť výstavu inštalovanú vo Svadobke.  A mali čo obdivovať. Predovšetkým výtvarné a literárne práce žiakov školy a detí materskej školy. Deťom, žiakom a učiteľom treba len úprimne poďakovať za výbornú, bohatú a invenčnú inštaláciu.  Návštevníci si ďalej mohli pozrieť panelovú výstavu o reštaurovaní oltára a obnove maľby v kostole sv. Michala ako i o obnove v Roľníckom dome a o jeho využívaní v čase hodov.

Foto: Eva Pogranová