Pobedimskí koledníci sa zapojili do 28. ročníka Dobrej noviny

Súčasťou plynúceho času sú, okrem iných, vzácne udalosti, ktoré sa každoročne opakujú. Patria medzi ne istotne Vianoce. Ich neodmysliteľnou súčasťou sú také symboly, ako betlehem s jasličkami, betlehemské svetlo, vianočný stromček … Okrem tejto materiálnej symboliky je v jadre Vianoc niečo podstatnejšie, silnejšie. Veriacim opakovane pripomínajú Božie obdarovanie v podobe narodenia Ježiša Krista. Áno, súčasťou Vianoc je obdarovanie. Božie obdarovanie sa snažíme aplikovať aj do nášho ľudského obdarovávania. Vtedy prestávame myslieť na seba. Hľadáme, čím by sme pomohli našim blízkym a zároveň ich potešili. Nezostávajú nám však ľahostajní ani ostatní ľudia potrebujúci pomoc. Práve koledníci Dobrej noviny nás v tomto vianočnom čase navigovali tam, kde môžeme finančným darom účinne pomôcť – reholi Jarumalských misionárov v Keni pri zmenách púštnej krajiny na komunitné záhrady. Táto myšlienka bola vo vienku pobedimských koledníkov, ktorí prichádzali na sviatok sv. Štefana 26. decembra 2022 do príbytkov s vianočným spevom a vinšom. Mozaiku obdarovania prostredníctvom Dobrej noviny takto rozšírili aj pobedimské rodiny. Poďakovanie patrí nielen im, tiež vdp. farárovi Ľubošovi Tvrdému aj za požehnanie navštívených príbytkov, heligonkárovi Jozefovi Sýkorovi, animátorke Lenke Klimovej, ale zvlášť nadšeným koledníkom.

Text a foto: Ján Feranec