Pocta a poďakovanie sv. Floriánovi – pri soche patróna hasičov

Po skončení sv. omše sa spomienková slávnosť konala pri soche sv. Floriána. Pobedimskí hasiči položili kvety k soche, člen výboru DHZ Pobedim Martin Vallo prečítal základné údaje o sv. Floriánovi, pán farár vdp. Ľuboš Tvrdý sa pomodlil pasáž venovanú svätcovi a na záver mal príhovor starosta obce Mgr. Martin Lednický, ktorý poďakoval hasičom sa ich záslužnú činnosť.

Foto: I. Pastorek