Pocta a poďakovanie sv. Floriánovi – sv. omša

Dňa 15. mája 2022 sa v kostole sv. Michala archanjela konala sv. omša s úmyslom –   prosba za ochranu pred živelnými pohromami a za živých a mŕtvych hasičov a ich rodiny. Sv. omšu celebroval vdp. Ľuboš Tvrdý, ktorý na záver bohoslužby poďakoval hasičom za ochranu pred požiarmi a živelnými pohromami.

Foto: Martin Lednický