Pohreb vdp. Jozefa Nagya, bývalého správcu pobedimskej farnosti

Dňa 22. júla 2021 sa konal v Trnave pohreb bývalého správcu farnosti v Pobedime honorárneho dekana vdp. Jozefa Nagya. V našej obci pôsobil 10 rokov a to v rokoch 1989 – 1999. Svätá omša za zosnulého bola obetovaná vo Farskom kostole–Bazilike sv. Mikuláša v Trnave a telesné pozostatky zosnulého boli uložené na novom cintoríne na ulici Terézie Vansovej.

Za farnosť Pobedim sa pohrebu zúčastnil vdp. Ľuboš Tvrdý a za obec Pobedim starosta obce Mgr. Martin Lednický.

Foto: Mária Mizeráková.