Posedenie pri guláši

Po dvoch rokoch sa členovia Jednoty dôchodcov stretli v Roľníckom dome na posedení pri guláši. Hlavnú pochutinu varil Alojz Feranec a všetkým chutil. Pomocníčkami pri varení boli členky výboru ZO JDS Pobedim. Akcia sa uskutočnila 3. augusta  a organizátorov potešila hojná účasť a dobrá nálada, ktorú umocnil  harmonikou a spevom Jozef Sýkora. Dúfame, že stretnutia našich dôchodcov budú už pravidelné.

Foto: I. Pastorek