JDS – Posedenie pri spoločenských hrách

Posedenie pri spoločenských hrách

12 členov JDS Pobedim sa stretlo v klubovni organizácie 13.11.2023, kde si zahrali rôzne spoločenské hry. Najviac zaujali puzzle Slovenska. Okres po okrese skladali celé Slovensko aj 5 členovia naraz. Taktiež sa hralo obľúbené Človeče, nezlob sa. Nezahanbili sa aj kartové hry žolík a sedma. Pri teplom čaji a drobnom občerstvení strávili členovia JDS príjemné popoludnie.

 

text a foto: Anna Melicherová