Prerušenie dodávky el. energie 16.11.2022

16 d

16 m