Prevzatie rozhodnutí k daniam pre rok 2022

Oznamujeme občanom, že

Rozhodnutia na

  • Daň z nehnuteľnosti,
  • daň za psa
  • a miestny poplatok za komunálny odpad

si môžu prevziať v Obecnom účelovom zariadení SVADOBKA dňa 9. 6.2022 od 8,30 do 15,30 hod.

Občania majú možnosť tieto poplatky aj na mieste uhradiť. Platba je možná aj platobnými kartami.