Začiatok školského roku a privítanie prvákov starostom obce

Slávnostný začiatok školského roku 2022/23 a tradičné prijatie žiakov prvého ročníka základnej školy starostom obce Mgr. Martinom Lednickým.

Foto . Eva Pogranová