Referendum 21.1.2023 – utvorenie okrsku a určenie volebnej miestnosti