Regulácia verejného osvetlenia

V súčasnej zhoršenej ekonomickej situácii sa čoraz častejšie dostáva do popredia téma úspory elektrickej energie a tým aj nákladov. V komunálnej sfére je to pálčivá téma najmä kvôli verejnému osvetleniu.

V našej obci sme sa z vyššie uvedeného dôvodu, samozrejme po konzultácii s viacerými odborníkmi z hľadiska energetiky, rozhodli pre zatiaľ najúspornejšie a najrýchlejšie riešenie, a to redukcia počtu lámp pouličného osvetlenia odstávkou žiaroviek na každom druhom stĺpe.

Odstávka lámp pouličného osvetlenia bola zrealizovaná dňa 7.decembra 2022, preto vyzývame všetkých občanov, aby pri pohybe v obci vo večerných a nočných hodinách z dôvodu vlastnej bezpečnosti dodržiavali pravidlá cestnej premávky a boli označení reflexnými prvkami kvôli lepšej viditeľnosti.