Roľnícky dom

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo schválené podanie žiadosti o zapísanie Pamätnej tabule SNP a Roľníckeho domu do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. V prípade Roľníckeho domu, postaveného v roku 1878, bola žiadosť zdôvodnená zachovalým typickým domom roľníka v druhej polovice 19. storočia so zachovalou obytnou a hospodárskou časťou a jeho využívaním ako expozície ľudového a národopisu, archeológie a histórie obce Pobedim. Príslušná komisia pamiatkového úradu schválila zapísanie Roľníckeho domu a v tomto roku, podľa informácií Krajského úradu Trenčín, má byť Roľnícky dom vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.