Škola – staršia história

Našu školu prezentujeme v dvoch častiach. V tejto časti je to staršia história školy, doložená predovšetkým fotografiami žiakov školy, učiteľov a súbor končíme zoznamom riaditeľov a učiteľov. Zoznam tvorí prílohu zaujímavej a historicky hodnotnej staršej školskej kroniky.