Škola – udelenie názvu, oslava výročia, nedávna minulosť