Sochy a pamätné tabule

V intraviláne obce sa nachádzajú zaujímavé plastiky, najstaršia je socha sv. Floriána. Podľa pôvodných, prípadne analogických vzorov, boli vytvorené sochy sv. Donáta a sv. Vendelína. Pri opevnení kostola sú to plastiky – sv. Ján Nepomucký a kamenný Kríž. V parku je umiestnená socha sv. Michala archanjela. V chotári Pobedima je to plastika sv. Trojice z 19. storočia. Najstaršou pamätnou tabuľou je pamätná tabuľa básnika Jána Hollého, ďalej je to pamätná tabuľa biskupa Jozefa Feranca, pamätná tabuľa SNP a najnovšia pamätná tabuľa PhDr. Jána Mitošinku.